Skip to content

Vad är en timme värd i mitt företag?

Du vet väl vad en timme är värd i ditt företag? Det finns många sätt att resonera på. Ett är den lön du plockar ut – du kan ju enkelt dela den med låt säga 160 timmar och så vet du i alla fall vad DU är värd.

Du kan ju även räkna ut företagets totala vinst (eller omsättning om du hellre vill det) delat med den standardiserade årsarbetstiden (1.983 timmar 2024 enligt arbetsgivarverket). Då får du en peng som varje timme kan sägas vara värd i ditt företag. Låt oss kalla detta för timvärde.

Räkna sedan ut hur mycket du lägger på administration och bokföring, i tid. 20h/månad? Eller en annan siffra. Multiplicera med ditt timvärde. Vad får du för summa?

I sista steget kan du räkna med att jag gör jobbet 2 eller 3 gånger så snabbt. Kanske tio gånger om du är långsam.

Matematiken för hur mycket du sparar överlåter jag till dig.
Välkommen att kontakta mig när du är klar 🙂