Skip to content

Utdelning i ditt aktiebolag

Har du ett aktiebolag som går med vinst? Det är inte alltid helt enkelt att själv räkna ut hur du tar ut pengar från ditt bolag på ett effektivt sätt. Här får du lära dig det du behöver veta om din utdelning.

Reglerna för utdelning i fåmansbolag är komplicerade. I stora drag gäller detta:

 • Du måste äga minst 4% av aktiebolaget vid årets ingång och under hela året.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag – lite förenklat ska ni vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv eller om ni är två som äger hälften vardera (mycket vanligt) uppfyller du förutsättningarna.

Ok – hur fungerar det nu då?

Utdelning sker alltid efter räkenskapsårets slut och efter att bolaget har betalat bolagsskatt på vinsten. Det betyder att utdelning sker på “balanserad vinst” – sparad vinst efter skatt. Det är alltså företagets skattade och klara reda pengar som kan delas ut till dig som ägare.

För utdelning finns det två huvudsakliga alternativ att välja på om du har vinst kvar i bolaget: förenklingsregeln och huvudregeln.

Utdelning i fåmansbolag ska redovisas på blankett K10 i samband med din privata inkomstdeklaration året efter att utdelningen utbetalas, eller på blankett KU31 om bolaget betalar in din skatt för utdelningen. Om du genomför en utdelning under ett år så ska det alltså deklareras i din privata deklaration året efter.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln kan du alltid använda (i ett av dina aktiebolag). Under 2019 kan bolaget då dela ut upp till 171 875 kr. Då skatten på beloppet blir 20% får ägarna maximalt ut 137 500 kr. Om du äger bolaget själv så får du alltså hela beloppet själv. För utdelning som sker under 2020 är det förenklade beloppet 177 100 kr. Skatten är 20%, och ägarna får du maximalt ut 141 680 kr. Då utdelning görs efter skatt på vinsten, så krävs lite förenklat en vinst före skatt i år på omkring 226 000 kr för att maximera uttaget under 2020.

Exempel
Ditt aktiebolag gör en vinst på 105 000 kr efter skatt under 2018. Förenklingsregeln tillåter lågbeskattad utdelning upp till 171 875 kr, så du kan dela ut hela vinsten och mellanskillnaden på 66 875 kr läggs till ditt sparade utdelningsutrymme. Du får i detta exempel ut 84 000 kr i fickan.

Huvudregeln

Den så kallade huvudregeln kan ge dig möjlighet att dela ut mer pengar än förenklingsregeln. Du måste då klara spärrkravet, vilket du gör givet att du (eller närstående) tar ut en årslön på minst

 • 375 000 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 600 000 kr (utdelning 2019)
 • 386 400 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 618 240 kr (utdelning 2020)

Om kravet är uppfyllt så kan du då ta ut 50% av totalt utbetald lön i utdelning (något mer då man får räkna med delar av insatt aktiekapital också, men vi bortser från det här). Du får alltså räkna med löner för alla anställda. Dock bara kontant lön – förmåner räknas inte med.

Exempel
Låt oss säga att du äger bolaget själv och tar ut en månadslön på 34 000 kr under 2018. Utdelning kommer att utbetalas under 2019. Du uppfyller då kravet enligt första villkoret, eftersom spärren under 2019 är 375 000 kr + (34 000 kr x 12 x 0.05) = 395 400 kr och din lön är 34 000 kr x 12 = 408 000 kr vilket är högre.

I det här exemplet kan du alltså ta ut 34 000 kr x 12 * 50% = 204 000 kr i utdelning till samma villkor som tidigare, dvs. 20% i skatt. Här tjänar du alltså på att använda huvudregeln istället för förenklingsregeln. För att dela ut 204 000 kr krävs en vinst på ca 261 600 kr före skatt med nuvarande bolagsskatt. Du får i detta exempel ut 163 200 kr i fickan.

Sparat utdelningsutrymme

Du kan varje år räkna ut ditt utdelningsutrymme enligt någon av reglerna nedan. Har du sedan inte möjlighet att helt eller delvis ta ut beloppet det året på grund av för låg vinst eller annat, så kan du alltid spara mellanskillnaden till framtida år. Sparat utdelningsutrymme får dessutom räknas upp varje år med en ränta som skiljer sig från år till år. I våra exempel har vi utgått ifrån att det inte finns något sparat utdelningsutrymme.

Tänk på!

 • Om du har sparat utdelningsutrymme sedan tidigare så kan du dela ut ännu mer!
 • Om ni är flera ägare delar ni på utdelningen efter ägarandel.
 • Om vinsten i bolaget inte räcker till maximal utdelning så kan resterande utdelningsutrymme sparas till nästa år.
 • Kom ihåg att du får dela ut vinst efter bolagsskatt på det just avslutade räkenskapsåret, men även sparad vinst sedan tidigare år (balanserad vinst).
 • Tänk på att utdelning alltid sker på skattade pengar – alltså bolagets resultat efter bolagsskatt. Den effektiva skatten på utdelning utbetalad 2019 blir då 37,6%. Detta eftersom bolaget först betalar bolagsskatt på 22% och sedan betalar du som privatperson 20% på det utdelade beloppet.
 • Du kan ta ut mer utdelning än nivåerna som anges under reglerna ovan, men den överskjutande delen kommer då att beskattas som inkomst av tjänst.
 • Att arbetsgivaren (ditt bolag) också betalar arbetsgivaravgift på din lön men inte på utdelning. Det gör att skatt på utdelning är i princip alltid gynnsamt i jämförelse med total skatt på lön, särskilt på lite högre lönenivåer då man även betalar statlig inkomstskatt.