Skip to content

Så här fungerar vårt samarbete

Om du byter från en annan redovisningsbyrå eller själv har skött din bokföring innan du går över till oss börjar vi med att kvalitetssäkra och (om det behövs) jobba ikapp din bokföring från första månaden på räkenskapsåret. När vi sedan är i fas är det bara att köra!

Det formella

Vi har naturligtvis nödvändiga försäkringar. Mellan oss skriver vi också ett avtal som specificerar vad som ska göras, när det ska göras och hur mycket det ska kosta. Vi använder ett standardavtal vilket borgar för att de viktigaste bitarna täcks per automatik. Naturligtvis kan man lägga till eller justera befintlig text så att den passar dig och vårt unika samarbete. En annan mycket viktigt aspekt är lagen om penningstvätt som vi alla måste förhålla oss till.

Inlämning av material

Lämna in material till oss som det passar dig – digitalt eller på papper. Vi använder oss främst av Vismas, Fortnox och Bokios lösningar för bokföring och redovisning men har erfarenhet av flera och är alltid öppna för att arbeta i andra verktyg. Du kan skicka dina underlag i ett vanligt kuvert till vår postadress eller integrera dem digitalt via din bank. Det är fortfarande väldigt många som faktiskt skickar sina papper “för hand” och det har vi verkligen inget emot, tvärtom.

Skattedeklarationer

Vi lämnar in moms- och skattedeklarationer till skatteverket åt er och meddelar er vad ni ska betala eller får tillbaka. För att göra detta är vi så kallat deklarationsombud åt er på skatteverket.

Bokslut, Årsredovisning & deklaration

Vi gör både bokslut och årsredovisning åt er, och ser till att de blir inskickade i tid till bolagsverket. Vi hanterar både manuell och digital inlämning av årsredovisningen. När allt är klart ser vi också till att skatteverket får er deklaration.

Återraportering

Är du intresserad av nyckeltal och jämförelser över tid? Vi gör gärna en sammanställning på detta åt dig och återrapporterar. Vi skickar detta tillsammans med en färsk resultatrapport till dig vi e-post eller papper i kuvert. Vi väljer tillsammans ut de nyckeltal du vill bevaka för just din verksamhet.

Övriga villkor

  • Vi behöver få in material inom vissa tidsintervall för att kunna planera och sköta vårt arbete. Det varierar mellan olika kunder beroende på bland annat företagsform och vilken momsperiod du har. Detta går vi igenom när du blir kund.
  • Vi kan inte lagra bokföringsmaterial med mindre än att ta ut en avgift för detta. Vill du att vi lagrar allt ditt material kommer vi överens om det och en kostnad när du blir kund.
  • För det material som finns hos byrån under arbetet får ni ett sista datum att hämta ut. Lagring efter den tid debiteras enligt gällande prislista.