Så här fungerar vårt samarbete

Om du byter från en annan redovisningsbyrå eller själv har skött din bokföring innan du går över till oss börjar vi med att kvalitetssäkra och (om det behövs) jobba ikapp din bokföring från första månaden på räkenskapsåret. När vi sedan är i fas är det bara att köra!

Det formella

Vi har naturligtvis nödvändiga försäkringar. Mellan oss skriver vi också ett avtal som specificerar vad som ska göras, när det ska göras och hur mycket det ska kosta. Vi använder ett standardavtal vilket borgar för att de viktigaste bitarna täcks per automatik. Naturligtvis kan man lägga till eller justera befintlig text så att den passar dig och vårt unika samarbete.

Inlämning av material

Lämna in material till oss som det passar dig – digitalt eller på papper. Vi använder oss främst av Vismas lösningar för bokföring och redovisning, men har erfarenhet av andra och är alltid öppna för att arbeta i andra verktyg. Du kan skicka dina underlag i ett vanligt kuvert till vår postadress eller integrera dem digitalt via din bank. Det är fortfarande väldigt många som faktiskt skickar sina papper “för hand” och det har vi verkligen inget emot, tvärtom.

Skattedeklarationer

Vi lämnar in moms- och skattedeklarationer till skatteverket åt er och meddelar er vad ni ska betala eller får tillbaka. För att göra detta är vi så kallat deklarationsombud åt er på skatteverket.

Bokslut, Årsredovisning & deklaration

Vi gör både bokslut och årsredovisning åt er, och ser till att de blir inskickade i tid till bolagsverket.  Vi hanterar både manuell och digital inlämning av årsredovisningen. När allt är klart ser vi också till att skatteverket får er deklaration.

Återreportering

Är du intresserad av nyckeltal och jämförelser över tid? Vi gör gärna en sammanställning på detta åt dig och återrapporterar. Vi skickar detta tillsammans med en färsk resultatrapport til dig vi e-post eller papper i kuvert. Vi väljer tillsammans ut de nyckeltal du vill bevaka för just din verksamhet.

Ekonomiexperten i Sverige AB har huvudkontor i Alvesta och lokalkontor i Växjö.
Vårt organisationsnummer är 556898-3091.