Skip to content

Periodisering

Periodisering inom bokföring är en viktig princip som syftar till att säkerställa att företag bokför sina intäkter och kostnader i rätt period, även om de inte faktiskt har betalats eller mottagits. Det handlar om att matcha intäkter med de kostnader som är direkt relaterade till dem, oavsett om pengar har bytt ägare eller inte.

Exempelvis, om ett företag utför en tjänst under en månad men inte får betalningen förrän nästa månad, måste det periodisera intäkten så att den reflekteras i den månad då tjänsten faktiskt utfördes. På samma sätt, om företaget mottar en faktura för en vara eller tjänst i en månad men betalar fakturan först i nästa månad, måste de periodisera kostnaden så att den rättvist reflekterar den period där företaget fick nytta av varan eller tjänsten.

Periodisering är nödvändigt för att ge en korrekt och rättvis bild av företagets finansiella prestanda och position vid en given tidpunkt. Det är också viktigt för att följa bokföringsprinciperna och för att uppfylla externa rapporteringskrav, såsom redovisningsstandarder och skatteregler. Genom att använda periodisering kan företag undvika snedvridningar i sin redovisning och fatta beslut baserade på korrekt och aktuell information. Det är därför en central del av en pålitlig och rättvis redovisning.