Skip to content

Konto (i kontoplanen)

Ett “konto” inom bokföring är en grundläggande enhet där ekonomiska transaktioner registreras och kategoriseras. Det används för att spåra inflöden och utflöden av pengar eller andra ekonomiska resurser. Varje konto har en unik identifiering och kan vara kopplat till tillgångar, skulder, intäkter, kostnader och eget kapital. Kontostrukturen möjliggör systematisk och strukturerad bokföring.