Skip to content

Kan jag bokföra i Excell?

Nej, det är inte tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som exempelvis Excel utan du måste använda ett särskilt bokföringsprogram som är anpassat efter bokföringslagen. Det du bokför måste kunna sparas utan att du som användare kan manipulera det – som du ju kan i Excell. Däremot kan man ju använda Excell till många andra roliga saker i sitt företag!