Skip to content

Deklarationsomnud

Följande text är direkt hämtad från skatteverkets information om deklarationsombud. Det är obligatoriskt att jag är deklarationsombud för ert företag och helst även er som privatpersoner.

Text från skatteverket

Deklarationsombud

En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud. Skatteverket godkänner ombudet om det är lämpligt för uppdraget. Du som vill utse ett deklarationsombud kan använda e-tjänsten Ombud och behörigheter eller skicka blanketten Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809) till Skatteverket.

Deklarationsombud som företräder företag

Ett deklarationsombud som företräder ett företag är ofta en revisor, ekonomiassistent eller annan person som lämnar elektroniska deklarationer för företagets räkning. Om företagets firma tecknas av flera personer i förening måste den eller de av personerna som vill lämna en elektronisk deklaration bli deklarationsombud.

Ett deklarationsombud har rätt att:

  • lämna elektroniska deklarationer som det finns en e-tjänst för, till exempel moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 och 2, preliminär inkomstdeklaration, punktskattedeklaration och MOSS-deklaration
  • lämna elektronisk fastighetsdeklaration för hyreshus, industrifastigheter, lantbruk och småhus
  • läsa uppgifter från till exempel skattekontot, inlämnade moms- och arbetsgivardeklarationer, inkomstdeklaration 1 och 2, skattebesked (slutskatteuppgifter) och fastighetsdeklarationer
  • begära anstånd med att lämna deklaration
  • komplettera och svara på frågor om deklarationer som ombudet lämnat
  • förbereda ansökan av deklarationsombud/ombud. I tjänsten kan den som är deklarationsombud för en person eller ett företag, eller som företräder ett företag enligt Bolagsverket men inte samtidigt är firmatecknare, förbereda en ansökan av behörigheter och ombud. Personen eller företagets firmatecknare godkänner därefter ansökan.

Man kan välja att begränsa ett deklarationsombuds behörighet så att ombudet inte har tillgång till Arbetsgivardeklarationens individuppgifter (uppgifter om varje enskild betalningsmottagare, till exempel anställda).

Deklarationsombudet har däremot inte rätt att:

  • registrera uppgifter på skattekontot (begära utbetalning, anmäla eller ändra bankkonto eller begära eller ta bort utbetalningsspärr). Det är bara ensamma firmatecknare och vd som kan registrera uppgifter på skattekontot.