Ordlista

Tycker du att ekonomi ibland känns som rena fikonspråket? Du är inte ensam. Här hittar du en ordlista som gör att vi kanske kan förstå varandra lite bättre.

 • A-skatt

  Skatt som betalas på inkomst av tjänst. Den som har anställning eller pension har nästan alltid A-skatt. Du som arbetsgivare/pensionsutbetalare ska göra avdrag för preliminär skatt från lönen/pensionen enligt preliminärskattetabeller.

 • A-skattsedel

  Intyg till arbetsgivare som visar vilken skattetabell som ska användas vid avdrag av preliminär skatt.

 • Affärsängel

  En affärsängel är person som investerar kapital och tillför affärsmässig kunskap till onoterade företag. Affärsängeln har (oftast) stor erfarenhet och kunskap av företagande som kan vara till stor hjälp förutom pengar och kapital. Se det som att de med kapital, kompetens, engagemang och sitt nätverk hjälper företag att utvecklas.

 • Anläggningstillgångar

  Tillgångar som är avsedda att användas under flera år i ett företag, exempelvis maskiner och bilar. Anläggningstillgångar har olika avskrivningstid men det vanligaste är 5-10 år om du redovisar enligt K2-reglerna.

 • Balanserat resultat

  Vinst eller förlust från tidigare räkenskapsår som förs över till balansräkningen.

 • Balansräkning

  Förmodligen ett av de mer spridda ekonomiska termerna tillsammans med resultaträkning. Balansräkningen redovisar tillgångar, skulder och eget kapital vid ett visst tillfälle – vanligtvis sista dagen på räkenskapsåret. Man kan säga att balansräkningen visar en bild av vad ditt företag är värt just nu.

 • Bokföring

  Den dagliga skötseln av företagets (ekonomiska) händelser. Registrering och notering av affärshändelser som påverkar den ekonomiska ställningen. Avstämningar, kontroller och uppföljning av den registrerade datan.

  Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller oberoende av företagsform och verksamhetens omfattning. Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp och styra verksamheten. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

 • Deklarationsombud

  Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av information för en privatpersons eller ett företags räkning via Skatteverkets e-tjänster.

  En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud hos Skatteverket. Vill du utse ett ombud kan du göra det via e-tjänsten “Ombud och behörigheter” eller skicka blanketten “Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809)” till Skatteverket.

  Läs mer om deklarationsombud på skatteverkets hemsida.

   

  Att vi är deklarationsombud underlättar era och våra kontakter med Skatteverket. Vi kan då för er räkning enkelt göra detta:

  • Hålla koll på era deklarationsdatum då vi får information från skatteverket vilka deklarationer som skall lämnas och när.
  • Kontrollera ert skattekonto så att det stämmer varje månad eller periodavslut.
  • Kontrollera tidigare lämnade deklarationer, både skatte/moms deklarationer och inkomstdeklarationer.
  • Lämna deklarationer samt vid behov korrigera av oss tidigare lämnade deklarationer.

   

  Ekonomiexperten i Sverige AB som bolag är ombud via sina anställda. Det vill säga det måste alltid vara specifika personer hos oss som är ombud, inte företaget i sig. För att vi alltid skall kunna sköta våra uppgifter oavsett semestertid, sjukdom eller annan ledighet strävar vi efter att ha flera deklarationsombud utnämnda per bolag. Generellt har ni en primär kontakt men för smidighetens skull behöver vi ha fler än ett ombud. När vi skall bli deklarationsombud till er meddelar vi vilka personer ni skall ange som ombud.

  Om ni vill ta bort ett ombud kan ni enkelt göra det själva via skatteverkets e-tjänst för ombud och behörigheter.

   

 • Omsättning

  En av de allra vanligaste termerna som nog alla har hört och vet vad det är. Eller, vet du verkligen det?

  Med ett företags omsättning menar man den totala summa som företagets sammanlagda försäljning har genererat. Man brukar säga att det ska vara de intäkter som genereras från den normala verksamheten av försäljning av varor och tjänster.

  Omsättning är ett nyckeltal när man talar om ett företags prestation och ekonomiska utveckling. När ett företags omsättning ökar talar man om “tillväxt”. En viktig sak att komma ihåg är att tillväxt eller omsättning inte säger något om ett företags lönsamhet.

 • Räntefördelning

  Räntefördelning är en skattmässig “justering” som innebär att en del av vinsten i en enskild firma kan flyttas mellan inkomstslag. Istället för att ta med den som “Inkomst av tjänst” kan den flyttas till “Inkomst av kapital”. Detta är positiv räntefördelning. I vissa fall måste du göra tvärtom, det vill säga en negativ räntefördelning.

 • Resultaträkning

  En av de viktigaste rapporterna för ditt företag. Resultaträkningen visar företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Det är här du ser om företaget gått med vinst eller förlust.

 • Resultatrapport

  Samma sak som resultaträkning fast under en viss, mindre period under räkenskapsåret – ofta för en månad eller ett kvartal.

Ekonomiexperten i Sverige AB har huvudkontor i Alvesta och lokalkontor i Växjö.
Vårt organisationsnummer är 556898-3091.