Skip to content

Momsblankettens delar – inledning

/under uppbyggnad/

Momsblanketten består av nio ”avsnitt”, namngivna A till I. Avsnitten i sig är sedan grupperade så att exempelvis A och B hör ihop. Varje avsnitt har ett antal rutor som är numrerade för att du enkelt ska kunna se relationen mellan dem. Vi har på våra bilder färg markerat avsnitten. De är inte färgmarkerade på den verkliga blanketten utan detta är för att du enkelt ska kunna upptäcka dem.

Momsblankettens delar: A till I

AvsnittInnehållRutor
AMomspliktig försäljning eller uttag exklusive moms05, 06, 07, 08
BUtgående moms (moms på inkomster) på försäljning eller uttag i avsnitt A10, 11, 12
CMomspliktiga inköp där köparen är momsskyldig (omvänd skattskyldighet)20, 21, 22, 23, 24
DUtgående moms (moms på utgifter) på inköp i avsnitt C30, 31, 32
EFörsäljning mm som är undantagen från moms35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
FIngående moms48
GMoms att betala eller få tillbaka49
HBeskattningsunderlag vid import50
IUtgående moms på import i ruta 5060, 61, 62

Allmänt att tänka på

OBS! Viktigt att tänka på när de gäller momsen är att grunden för en korrekt momsdeklaration läggs redan när du fakturerar och bokför. Du måste veta om din vara eller tjänst är momsbelagd och i så fall med vilken procentsats. Att göra fel kan leda till skattetillägg, kostnadsränta och förseningsavgifter. Jag har själv gjort ett fel en gång på den tiden då blanketten fylldes i manuellt – läs mer om det här (där kan du även ladda ner en excellfil som kontrollräknar åt dig).

Ditt bokföringsprogram har också en koppling mellan kontoplanen och de olika rutorna på momsblanketten. Det är därför vi säger att det börjar redan där. Vi ger här ett exempel, och i fortsättningen kommer aktuella kontot anges under respektive avsnitt eller ruta.

Exempel: När du gör en försäljning bokförs detta som du vet på ett av kontona i serien mellan 3000 och 3099. Låt säga att du bokför dina sålda tjänster på konto 3041. Allt som du bokför på det kontot kommer sedan att läggas samman så att det hamnar i ruta 05 på momsblanketten. Smart va? På så vis kan programmet även göra en kontroll av momsredovisningen och tala om för dig om något verkar vara fel. En utförlig artikel om det hittar du här (under uppbyggnad december 2023).

Andra delar i serien om momsdeklarationen