Skip to content

Kundkännedom

Med jämna mellanrum måste redovisningsbyråer, på samma sätt som t.ex. banker, enligt lag uppdatera sin kundkännedom. Ni kan också bli ombedda att skicka in annan dokumentation eller vidareutveckla de svar ni ger. I så fall ber jag er explicit om detta. Poängen med detta är just att ni själva anger era uppgifter. Tack för er hjälp!

Fyll i formuläret nedan, tack för din hjälp!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den/de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem. Du ska i fältet ange samma person/er som finns registrerade som verklig huvudman hos bolagsverket. Läs mer om verkliga huvudman på bolagsverkets hemsida.
6. Är du eller någon närstående en PEP?
En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.
7. Sker affärer med svenska kunder/leverantörer enbart?
Många köper tjänster från Adobe, Facebook/Meta, Google etc. Dessa räknas inte in i denna definitionen. Här menas aktörer som du gör affärer med.
8. Är både företagets och ägarens skatterättsliga hemvist Sverige?

Genom att skicka in formuläret samtycker du till att vår affärsrelation gäller för och är begränsad till de tjänster som listas här, samt att Ekonomiexperten får lagra uppgifterna under pågående samarbete plus den tid som enligt lag krävs efteråt (upp till 10 år).

Läs mer här

Många fler aktörer än enbart banker måste enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ha information om sina kunder. Kraven gäller för alla finansiella företag men också för andra företag som omfattas av penningtvättslagen; till exempel redovisningsbyråer, revisorer, mäklare, advokater, skatterådgivare med flera. 

Uppgifter måste hämtas in om alla kunder så att ställa frågor till en enskild kund innebär inte på något sätt att denne är misstänkt för penningtvätt. Aktörerna är skyldiga att ha uppgifter om kunden för att vid en eventuell framtida förfrågan från behörig myndighet kunna lämna uppgifter om sina kunder och deras transaktioner.  

De här kraven har sin grund i internationella överenskommelser för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism och finns i de flesta länder. Kraven innebär även att information måste inhämtas om var kunden är bosatt och om kunden är en person i politiskt utsatt ställning, eller en känd medarbetare eller närstående till en sådan person. En person som inte kan styrka sin identitet eller inte svarar på frågor som syftar till kundkännedom får inte bli kund hos ett finansbolag eller en bank eller de andra företagen som nämns ovan.  

Högriskländer

Jag arbetar inte med företag som har affärer med högriskländer. Dessa inkluderar just nu fölande lista men kan när du läser detta innebära även andra länder: Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Kamerun, Caymanöarna, Demokratiska republiken Kongo, Demokratiska folkrepubliken Korea (DPRK), Gibraltar, Haiti, Iran, Jamaica, Jordanien, Mali, Moçambique, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippinerna, Senegal, Sydafrika, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Trinidad och Tobago, Uganda, Förenade Arabemiraten, Vanuatu, Vietnam, Jemen.