Skip to content

K10 eller K12, vilken ska du använda?

Har du ett aktiebolag som ligger “vilande” (det vill säga du arbetar inte aktivt i bolaget) och tar samtidigt ut aktieutdelning? Den utdelningen redovisar du som privatperson i din inkomstdeklaration (INK1) på blankett K10 eller K12. Här får du lära dig mer om när du ska använda respektive blankett.

Kvalificerade andelar

Det viktigaste att hålla reda på är om dina andelar (aktier) är kvalificerade eller inte:

 • Arbetar du i bolaget så är aktien kvalificerad och du ska använda K10-blanketten.
 • Arbetar du inte i bolaget så är aktien okvalificerad och du ska använda K12-blanketten.

Men det finns två ytterligare tillkommande regler att ta hänsyn till:

 • När du slitar arbeta aktivt ska du anävnda K10 i fem år efter att du slutade
 • Dessa fem år gäller löpande kalender år – alltså inte företagets räkenskapsår (som kan vara kalenderår eller brutet)

Exempel på

Här ser du ett exempel på ett företag med brutet räkenskapsår. Ägaren arbetade i företaget fram till sommaren 2017. Bokslutsdatum 31 Augusti.

RäkenskapsårAktivBeskattningsårÅrBlankett
2016/2017Ja2017K10
2017/2018Nej20181K10
2018/2019Nej20192K10
2019/2020Nej20203K10
2020/2021Nej20214K10
2021/2022Nej20225K10
2022/2023Nej2023XK12

Förklaringar till kolumnerna

 • Räkenskapsår: företagets ordinarie räkenskapsår
 • Aktiv: anger om ägaren arbetar i företaget eller inte
 • Beskattningsår: ägarens ordinarie beskattningsår som deklareras i den ordinarie inkomstdeklarationen
 • År: räknar de fem år som ska gå innan K10 skiftas mot K12. I tabellen har vi satt år “X” för att markera att de fem åren är slut, och det nu är dags för en K12 för den utdelning som sker under det året
 • Blankett: den blankett som ska användas i ägarens oridniarie inkomstdeklaration (INK1)

Att tänka på

 • Observera att det blir i inkomstdeklarationen för 2024 som ägaren första gången använder K12.
 • Tänk även på att en KU31 som ska göras som vanligt, och även en skattedeklaration för den månad då utdelningen sker.
 • Och kom ihåg att utdelning beskattas året efter. I exemplet ovan är det all utdelning efter den 1 Januari 2023 som beskattas på K12. Utdelningen ska alltså beslutas på en bolagsstämma efter den tidpunkten för att beskattas med 25% med ledning reglerna för okvalificerade andelar som deklareras på blankett K12.