Deklarationsombud

Ett ombud kan utföra ärenden eller ta del av information för en privatpersons eller ett företags räkning via Skatteverkets e-tjänster.

En privatperson eller ett företag kan utse ett eller flera deklarationsombud hos Skatteverket. Vill du utse ett ombud kan du göra det via e-tjänsten “Ombud och behörigheter” eller skicka blanketten “Ansökan e-tjänster – Deklarationsombud (SKV 4809)” till Skatteverket.

Läs mer om deklarationsombud på skatteverkets hemsida.

 

Att vi är deklarationsombud underlättar era och våra kontakter med Skatteverket. Vi kan då för er räkning enkelt göra detta:

  • Hålla koll på era deklarationsdatum då vi får information från skatteverket vilka deklarationer som skall lämnas och när.
  • Kontrollera ert skattekonto så att det stämmer varje månad eller periodavslut.
  • Kontrollera tidigare lämnade deklarationer, både skatte/moms deklarationer och inkomstdeklarationer.
  • Lämna deklarationer samt vid behov korrigera av oss tidigare lämnade deklarationer.

 

Ekonomiexperten i Sverige AB som bolag är ombud via sina anställda. Det vill säga det måste alltid vara specifika personer hos oss som är ombud, inte företaget i sig. För att vi alltid skall kunna sköta våra uppgifter oavsett semestertid, sjukdom eller annan ledighet strävar vi efter att ha flera deklarationsombud utnämnda per bolag. Generellt har ni en primär kontakt men för smidighetens skull behöver vi ha fler än ett ombud. När vi skall bli deklarationsombud till er meddelar vi vilka personer ni skall ange som ombud.

Om ni vill ta bort ett ombud kan ni enkelt göra det själva via skatteverkets e-tjänst för ombud och behörigheter.

 

Ekonomiexperten i Sverige AB har kontor i Växjö men arbetar i hela sydöstra Sverige. Vårt organisationsnummer är 556898-3091.