Skip to content

Allmänt om bokföringssystem

“Vilket system ska jag använda”. Förmodligen har du ställt den frågan till din redovisningskonsult. Det korta svaret är at alla system är i princip likadana (de bygger ju på samma princip) men att det kan skilja lite i olika features och rent handhavande. Här är i alla fall några punkter att tänka på Speciellt punkt 2 kan vara läsvärd: alltför många envisas faktiskt med att använda excell eftersom det är “gratis”. Kom också ihåg att “bokföring med ett knapptryck” inte existerar – av flera anledningar. En av de viktigaste är att det faktiskt är du som företagare som är ansvarig för din bokföring. En annan att det rent tekniskt faktiskt inte är så enkelt som man som lekman kan tro.

  1. Lagkrav och föreskrifter: Bokföringssystemen i Sverige måste följa stränga lagkrav och föreskrifter enligt bokföringslagen och andra relevanta skattelagar. Dessa lagar och föreskrifter är utformade för att säkerställa att företagens ekonomiska transaktioner dokumenteras korrekt och transparent. Genom att uppfylla dessa krav kan företag undvika potentiella böter och juridiska konsekvenser.
  2. Excel vs Bokföringssystem: Det är förbjudet att använda Excel för bokföring av flera skäl. Excel saknar vanligtvis den nödvändiga spårbarheten och säkerheten som krävs för att uppfylla lagkraven för bokföringssystem. Dessutom kan fel och misstag lätt uppstå i Excel, vilket kan leda till betydande felaktigheter och tidsförluster för företaget.
  3. Integrationer med externa system: Bokföringssystem kan integreras med olika externa system för att effektivisera affärsprocesser och hantera ekonomiska transaktioner mer smidigt. Exempel på vanliga integrationer inkluderar kopplingar till banksystem för automatiserad import av banktransaktioner, integrationer med fakturerings- och betalningssystem för enklare hantering av fakturering och betalningar, samt integrationer med lönesystem för automatiserad lönehantering och skatterapportering.
  4. Lagar och regler: Bokföringssystemen måste följa specifika lagar och regler i Sverige, inklusive bokföringslagen, skattelagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att efterleva dessa lagar och regler kan företag säkerställa korrekt hantering av sin ekonomiska information och undvika eventuella juridiska påföljder.
  5. Exempel på bokföringssystem: Här är några exempel på olika bokföringssystem, vanliga i sverige. Bara att välja ett! 🙂 (Här är de listade i en viss ordning…)